Virksomhedsejer? Nyd godt af en personlig assistent

Freelancer i gang med sit arbejde

Kender du det med at have for få timer i døgnet, til at nå alle de ting som du egentlig gerne vil? Så er du bestemt ikke den eneste. Som iværksætter eller ejer af en mindre virksomhed, er der nemlig som oftest nok at se til. Kunderne skal findes, arbejdet skal udføres, og så er der alt papirarbejdet som skal klares. Mens visse opgaver er “must does”, er der dog en del opgaver, som mest må betegnes til “nice to have”. Dette kan være opgaver såsom opdatering af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve og andre opgaver som man har det med at udskyde. Men rent faktisk er det slet ikke så besværligt at få hjælp til disse opgaver. Rent faktisk kan nu nemt og relativt billigt, få hjælp af en personlig assistent på freelancebasis.

Hvad kan en Personlig Assistent hjælpe med?

Alt efter hvilken personprofil som din personlige assistent har, kan han eller hun hjælpe med langt de fleste trivielle opgaver i din virksomhed. Nogle PA’ere er dog gode til all-around opgaver, mens andre har valgt at specialisere sig i forskellige opgaver. Dette kan være alt fra bogholderi til markedsføring, eller kalender- og emailhåndtering.

Inden at du begynder at lede efter en personlig assistent, er det derfor værdifuldt at klarlægge hvilke behov du har. Hvilke opgaver ønsker du således hjælp til, og hvilket omfang er der tale om?

Når denne lille øvelse er lavet, vil du eksempelvis finde ud af, om én enkelt personlig assistent vil kunne klare alle opgaverne. Alternativt kan det komme på tale at fordele arbejdet på forskellige personer, eller ikke at outsource alle opgaverne til at starte med.

Hvorfor ikke bare ansætte selv?

Personlige assistenter på freelancebasis, har ofte en timeløn mellem 200-500 kroner. Mange finder det derfor fristende, at ansætte deres personlige assistent direkte i deres firma.

Dette er selvfølgelig en mulighed, da der er en del penge at spare hermed. Der er dog også en række ulemper, som vi her vil komme ind på.

Én af de væsentlige grunde til ikke at ansætte selv, er alt det administrative bøvl som er ved ansættelser. Er din PA derfor din første person udover dig selv på lønningslisten, kan det være forbundet med langt mere administration at ansætte vedkommende, end hvad du umiddelbart går og tror.

En ansat koster nemlig langt mere end blot sin timeløn. Du er også forpligtet til at indbetale feriepenge, samt en række sociale ydelser såsom ATP og feriepenge. Læg dertil at vedkommende skal have en kontorplads, computer og forsikring, blot for at nævne nogle af de mere væsentlige ting. Skulle vedkommende blive syg, eller skulle du få lyst til at fyre vedkommende, er fleksibiliteten også langt større hvis valget i stedet falder på en freelancer. Her kender du timeprisen, og kan nemt og hurtigt opsige samarbejdet, hvis ikke det er tilfredsstillende.

Læs mere om hvad du kan bruge personlige assistenter til på http://k-nettet.dk/faa-mere-tid-hverdagen-personlig-assistent/