E-handel – en branche i vækst

Ehandel

Der har næppe eksisteret lige så mange webshops i Danmark, som der gør lige nu. I Danmark er vi nemlig vilde med e-handel, og shopper gerne online når vi har muligheden for det. Og nej, vi handler ikke blot på nettet for at spare penge. Selvom at mange steder kan gøre sig nogle gode handler online, er parmetre såsom bekvemhed og et større udvalg også med til at gøre e-handel populært.

Det store fokus på e-handel, har også gjort, at mange iværksætterspirrer overvejer at starte en webshop op. Uheldigvis er der rigtig mange som ender med at knække nakken undervejs i processen! Umiddelbart lyder det jo nemt at starte en webshop. Firkantet set er det jo “bare” at købe nogle varer ind, lægge dem online på en hjemmeside, og så ellers og pakke og afsende varerne. Men i praksis er det hele noget mere omstændigt. Selv dygtige e-købmænd, arbejder konstant på at optimere og gøre deres shops bedre. Et eksempel herpå er Tobias fra Festli.dk, som har skrevet bachelorprojekt på Aalborg Universitet om e-handel. Tobias projekt viser meget godt, hvor meget der stadig er at komme efter, selv blandt de mere etablerede danske webshops.

Lille marked – stor konkurrence

Ekspert i e-handel Emil Blücher, udtaler at danske e-købmænd er blandt de dygtigste i Europa. Det er de dog ikke blevet uden en ihærdig indsats. “Ser man på hvor mange webshops som der i Danmark, i forhold til hvor relativt få indbyggere som der er herhjemme, vil man se at rigtig mange konkurrerer om et relativt lille marked. Den hårde konkurrence gør, at danske e-købmænd skal være særdeles skarpe, for at kunne klare sig imod konkurrenterne. Konverteringsoptimering og SEO foregår på et meget højt niveau herhjemme, set i forholdt til rigtig mange andre lande i Europa”.

I følge Emil, betyder dette også at danske webshops er godt stillet når de ekspanderer til udlandet. “Har man som dansk webshop styr på sin logistik og sin markedsføring, er man overordentligt godt stillet, den dag som man beslutter at ekspandere til udlandet”.

Emil understreger dog også, at e-handel dermed ikke er for alle og enhver. “Har man en tanke om at man blot kan starte en webshop, uden videre indsigt i markedsføring, teknik og indkøb er man bagud på points fra start. Vælger man at kaste sig ud i en konkurrencepræget branche, hvor der er konkurrenter som allerede gør det rigtig godt, kan det være ufatteligt svært at komme godt fra start. Regner man derfor med uden videre at kunne starte en webshop med salg af børnetøj og økologisk frugtmos, når man er færdig med sin barsel, kan man meget hurtigt blive skuffet.”